Entran
Disclaimer

Disclaimer Entran

Entran streeft ernaar alle informatie op haar websites zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op de website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.

Entran aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar websites. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Entran is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van haar websites kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Entran noch onderbreking van de toegang tot de websites wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of aansluiting of installatie, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Entran aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen. U mag de inhoud van de websites van Entran niet kopiëren en/of veranderen.

Recent Blogs
Samen Op Weg Naar Een Groenere Wereld...
 10 mei  2020
De Omwenteling
 18 mei 2020
Upcoming Event
#Trashwalk
Geïnspireerd door het menselijk potentieel' Samen Op Weg Naar Een Groenere Wereld...
 1 Aug 2020
Contact ons
Wil je ons persoonlijk spreken? 
Je kan contact opnemen via onderstaande kanalen.  
Email: info@entran.nl
Phone: 085-0645840
Entran BV - 2019 All Rights Reserved - Terms Of Service | Privacy Policy | Disclaimer