Entran
Privacy Statement

Privacy beleid Entran B.V.

Entran B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens
Entran BV
www.entran.nl
Prins bernhardstraat 6, 8331EJ Steenwijk

Anton Bennink is de Functionaris Gegevensbescherming van Entran. Hij is te bereiken via abennink@entran.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Entran verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAWTE gegevens
IBAN
IP-adres
EAN-code
Verbruiksgegevens

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:

Het tot stand brengen en uitvoeren van de levering en product overeenkomsten
Het behandelen van geschillen, vragen en klachten
Het verzenden van nieuwsbrieven over onze dienstverlening, diensten en producten
Het verwerken van facturen, betalingen en de communicatie hierover
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Entran en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar abennink@entran.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Entran wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Entran neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via abennink@entran.nl.

Verstrekking aan derden

De door Entran verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist.

Vragen? Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Entran via abennink@entran.nl.

Wijzigingen

Entran behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig het privacyverklaring eventuele aanpassingen.

Recent Blogs
Samen Op Weg Naar Een Groenere Wereld...
 10 mei  2020
De Omwenteling
 18 mei 2020
Upcoming Event
#Trashwalk
Geïnspireerd door het menselijk potentieel' Samen Op Weg Naar Een Groenere Wereld...
 1 Aug 2020
Contact ons
Wil je ons persoonlijk spreken? 
Je kan contact opnemen via onderstaande kanalen.  
Email: info@entran.nl
Phone: 085-0645840
Entran BV - 2019 All Rights Reserved - Terms Of Service | Privacy Policy | Disclaimer